Временни затруднения в данъчната система на Столична община

Заради обновяване на хардуера на ул. "Московска" № 33 с цел подобряване обслужването на гражданите временно има затруднения в работата на районните данъчни служби в Столична община.
Плащането на местните данъци и такси към момента на каса и през финансови посредници е затруднено. Извиняваме се за причинените неудобства!
 
 

 

01.02.2023