Ясни са победителите в конкурса за „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“

На първо място е проектът на учениците от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова". На второ място са отличени 3."в" клас от 68. СУ "Акад. Никола Обрешков", а на трето място 75. ОУ "Тодор Каблешков". Те бяха избрани от общо 46 проекта от столични училища в конкурса за „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“, организиран от направлението екология на земестник-кмета на Столична община Десислава Билева.

Победителите са избрани от жури с представители от Столична община – дирекциите "Образование", "Зелена система, екология и земеползване" и Регионалното управление по образование – София.

Конкурсът е продължение на кампанията на Столична община за поставяне на кошчета за разделно събиране на отпадъци в училищата и цели да насърчи екологичното отношение към природата и града, в който живеем.

Разделното събиране на отпадъци носи ползи на всеки един от нас. То е и една от основните стратегически цели на Столична община при събиране на отпадъците. Чрез него се понижават от 70% до 90% на потреблението на енергия и суровини, запазвайки природните ресурси.06.01.2023