Фандъкова: Строим 22 нови сгради на детски градини и ясли в София, подготвени са проекти за започване на други 12

"Изградена е новата сграда към 51. Самостоятелна детска ясла в район „Красна поляна“, в която ще бъдат приети деца в две групи. Предстои оборудването и пускането ѝ в експлоатация. „Красна поляна“ е един от първите райони, който успя да реши проблема с недостига на места за деца между 3 и 6 години и е на път да преодолее недостига и в яслена възраст, за което специално искам да поздравя кмета Иван Чакъров. Преодоляването на този проблем става само чрез строителство и съвместна работа с районните кметове." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на 51. СДЯ.
"С новата сграда СДЯ № 51 ще има общо 6 групи. Инвестицията е 2,6 млн. лв.
Старата сграда на 51. СДЯ също ще бъде обновена. Започна работа по освежаване на фасадата и ремонт на покрива. Предвижда се да бъде обновена и оградата" – каза зам.-кметът на София Дончо Барбалов. Детските ясли се изграждат под ръководството на зам.-кмета Дончо Барбалов и неговия екип, но те са част от Единната система на детски ясли и градини.
Тази година вече са въведени в експлоатация две нови сгради на самостоятелни детски ясли – СДЯ № 31 в "Красно село" и СДЯ № 53 в район "Триадица". Строят се още три нови сгради на самостоятелни ясли в районите „Люлин“, „Триадица“ и „Лозенец“. Подготвят се проекти за още две нови сгради на ясли (СДЯ № 46 и СДЯ № 23 в "Лозенец").

Кметът Фандъкова посочи, че в момента се изграждат общо 22 детски градини и ясли в София. Проекти за други 12 детски градини са подготвени и могат да започнат да се строят от следващия кмет.
В район „Красна поляна“ е подготвен проект за строителство на нова детска градина за 8 групи, с което се очаква да бъде преодолян недостигът и в яслена възраст.

Столичният кмет Фандъкова припомни, че когато е започнала работа като заместник-кмет "имаше стари сгради на детски градини – азбестови и пожароопасни, които трябваше да бъдат премахнати. За 14 години построихме 144 нови сгради на детски градини, – посочи Фандъкова. – Благодарна съм на всички кметове, които работиха упорито през годините за изграждането на нови детски градини, а тези, които не успяха, нека да отговарят сега пред гражданите. Това е екипна работа и тя трябва да продължи" – заяви също столичният кмет.

"Очаква се да бъдат разкрити и две яслени групи в район „Красна поляна“, които ще бъдат филиал на ДГ № 54. Те ще се изградят от публично-частно партньорство в рамките на строителство на частна сграда, където собственикът е задължен да направи обезщетение, защото използва общински терен. Това ще са първите две яслени групи по линия на публично-частно партньорство" – съобщи зам.-кметът на район „Красна поляна“ Николай Вушовски.