Фандъкова: Разпоредих налагането на най-голямата възможна глоба по ЗУЗСО за изсичането на дървета в "Борисовата градина"


"На 1 февруари осъмнахме с десетки изсечени дървета на терена на къпалнята „Мария-Луиза“. Абсолютно незаконно, без позволение бяха изсечени дървета в сърцето на "Борисовата градина". За мен това е брутално незачитане на правилата и престъпление срещу всички нас, които обичаме и искаме да бъде запазена "Борисова градина". Всички знаем какви усилия и колко спорове сме имали, докато намерим най-добрия начин, по който ние, като собственици на по-голяма част от парка, да го поддържаме. Уточнявали сме вида на марка, мястото ѝ на поставяне, начина на информиране на гражданите, до най-малки детайли, така че да създадем доверие в работата на екипите, които поддържат парка.

И така до миналата сряда (1.02.), в която собственикът на терена на къпалнята си позволи просто да прочисти част от имота, без да се интересува от ред и правила. Затова и без колебания разпоредих налагането на най-голямата възможна глоба по Закона за устройство и застрояване на Столична община в размер от 100 000 лв. на собственика на дружеството „Парк "Мария-Луиза“. Това каза днес при изслушване пред Столичния общински съвет кметът на София Йорданка Фандъкова.

В изложението си кметът Фандъкова предостави точна информация за всички действия, които е разпоредила след първия сигнал за незаконна сеч.

"Получих сигнала за изсечени дървета на терена на къпалнята на 1 февруари сутринта от директора на Общинското предприятие „Паркове и градини“, г-жа Милена Васева. Нейните служители работят в съседство по почистване на терена, който присъединихме заедно с г-н Трайков към парка. Веднага разпоредих на директора на дирекция „Зелени системи“ да отидат на място и да направят проверка. На място г-н Данчев по мое искане извика и еколога на район „Средец“, на чиято територия попада терена. До ранния следобед те бяха съставили констативен протокол за заварените на място изсечени над 20 дървета в североизточната част на терена. По-късно на база на картотеката на дървета се установи и точния брой на дърветата – 28.

Колегите от дирекция „Зелена система“ установиха, че на 26 януари 2023 г.  район „Средец“ е издал разрешение за отсичане на 11 дървета на частния терен. Става дума за подробно описани в експертната оценка към заповедта  5 иглолистни, за които екологът на района е констатирал, че са напълно изсъхнали и 6 широколистни, израснали върху бетонови стълби и подпорни стени. Проверката на дирекция „Зелена система“ установи,  че по издаденото разрешително от района не са премахвани дървета, а всички изсечени са без какъвто и да е разрешителен документ. На място те са дали указание на работниците да преустановят всякаква дейност по изсичане.

Вечерта на 1 срещу 2 февруари г-жа Васева отиде отново лично на място заради съмнения, че сечта продължава. На място през нощта е дошъл и представител на район „Средец“. Заради съмнения, че нерегламентираната сеч може да продължи, изпратих екип на Общинска полиция да прави периодично обходи около терена през нощта и това продължи и в следващите дни.

Сутринта на 2 февруари г-жа Васева ме информира, че на частния терен отново има машини и започнахме втора проверка в частта на терена към алея „Яворов“. В нея по мое разпореждане се включи и директорът на дирекция „Общински строителен контрол“ г-н Цветан Тодоров. Неговите екипи констатираха както отрязани дървета и клони, така и изкопни дейности, коловози от тежка техника и дейности по подравняване на терена, най-вероятно с цел да се покрият следите от отсечени дървета. Затова подадохме сигнал до СДВР и прокуратурата, които да предприемат мерки в тяхната компетентност.

До края на деня беше изготвен акта за административно нарушение и писмото, с което информираме Дружеството, че негов представител трябва да получи акта и налагане на санкцията.

Без никакви колебания налагам най-тежката по закон санкция, защото в този случай става дума за умишлено погазване на правилата и то в терен, който попада в охранителната зона на частта от "Борисова градина", която от 1988 г. е резерват на градинско-парковото изкуство.

100% лъжа са спекулациите, които започнаха да се разпространяват, че незаконната сеч е заради издадената виза за проектиране от главния архитект на София. Вероятно щях да намеря някакъв смисъл, ако Дружеството беше тръгнало да се оправдава с това за нарушенията, но не приемам тези манипулации от хора, които са запознати с реалните факти и документи.

Издадената миналата година виза за проектиране на къпалнята „Мария-Луиза“, която, подчертавам, е публична, позволява единствено изготвянето на проект за основен ремонт и модернизация на къпалнята, с които не се засягат дървета и категорично не допуска ново строителство. Още повече визата съдържа 4 задължителни допълнителни условия, без които проектирането не може да се приеме.

Първото, да се спазят изискванията на зоната – „Зона на градски паркове и градини”.

Второ, визата и инвестиционният проект да се съгласуват с Министерство на културата по реда на Закона за културното наследство.

Трето, да се съгласува с РИОСВ.

И на четвърто място, да се съгласува с проектанта на Парк "Борисова градина", в чийто проект ние с Вас категорично сме изискали единствено запазване и възстановяване на къпалня „Мария-Луиза“ без никакво ново строителство.

Категорично заявявам за поред път пред вас, че аз като кмет никога и по никакъв повод няма да допусна строителство на хотел или някакви нови сгради на терена на къпалнята, каквито спекулации чух и каквито продължават да се разпространяват. Това мое решение се споделя напълно и от главния архитект на София арх. Здравков, което ясно се вижда и от издадената виза.

По този повод имам две предложения:

Първо, ако и когато собствениците решат да внесат проект, след като изпълнят условията и указанията от НИНКН, този проект да бъде представен в комисиите на Столичен общински съвет.

И второ, предлагам съставяне на работна група от общински съветници, които да разгледат цялата сделка от 2003 г., за да могат хората да знаят какво се е случило тогава, както и възможностите за действие.

Моля да подходим отговорно и професионално, за да не заблуждаваме хората, каза също кметът на София.

09.02.2023