Фандъкова: Интеграцията на хората с увреждания не се изчерпва със социалната помощ, а минава през социалното включване

"Интеграцията на хората с увреждания не се изчерпва със социалната помощ, а минава през социалното включване" – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на откриването на изложението на трудовопроизводителните кооперации, организирано в рамките на ХХI европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика.  

"Политиката на моя екип е насочена към социалното включване на всички хора. Такава е целта на Програмата Асистент за независим живот", която развихме и която подпомага хората в ежедневните им усилия да учат и да работят, да посещават културни събития. Транспортната услуга, която общината поддържа с над 20 буса, също така е насочена към повече възможности за социално включване на хората с увреждания" – посочи още Фандъкова. Според столичния кмет интеграцията минава през образование и изграждане на умения, през достъпна среда и подходящи работни места. „Трудовопроизводителните кооперации са част от реалната икономика на града, икономика, която осигурява работни места и приходи, дава самочувствие и възможности за независим живот на всички хора и помагат за интеграцията в обществото на хора с различни здравословни проблеми. В същото време това е икономика, която дава възможност на обществото да се ползва от капацитета, усилията, таланта, знанията и уменията на  всички хора" – каза още Фандъкова.

По-късно кметът на София Йорданка Фандъкова, министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова и председателят на НС на Трудовопроизводителните кооперации Божидар Станчев посетиха щандовете.
В изложението участва и общинското социално предприятие „Лозана“,  което има център за здраве и релакс, пералня и печатница.