Ученици преминаха обучение на полигона на Столична община

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ (АПП) проведе обучение на ученици от 103. Основно училище „Васил Левски“, ж.к. “Филиповци“. Децата от 3. и 4. клас се обучаваха за реакция при бедствия и аварии на общинския полигон в Панчарево.
Учениците се обучаваха и по планинско ориентиране на хижа „Боерица“ на Витоша, която се стопанисва от дирекция АПП. Заедно с аварийните екипи на общината планински водачи запознаха децата с планинско ориентиране. Организиран бе и поход до местност „Конярника“.

 

 

 

13.06.2023