Успехът за подобряване на качеството на въздуха се крие в ефективни правила, обновяване на обществения автопарк, създаване на нова култура на придвижване и постоянна комуникация с гражданите

Чистотата на въздуха е един от основните приоритети на сегашното управление на Столична община, затова се търсят успешни модели и добри практики за решаване на този дългогодишен проблем, прилагани в градове, които са повишили качеството на въздуха си.

Делегация на Столичната община в състав: Надежда Бобчева, заместник-кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване”, Иван Гойчев, заместник-кмет по направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”, и Борис Бонев, общински съветник от “Продължаваме Промяната – Демократична България (Спаси София)”, се срещна с представители на местна власт в Лондон и Фондация Clean Air Fund, за да обсъдят добри практики в столицата на Обединеното кралство, които са довели до повишаване на качеството на въздуха и облекчаване на трафика. Делегацията проведе срещи със Себ Данс, заместник-кмет по транспорта, и Катрин Барбър, заместник-директор по околна среда и енергия от Greater London Authority, Луси Хауърд-Спейт, директор на “Околна среда – стратегия и планиране”, и Анди Емъндс, главен анализатор на транспорта от Тransport for London, както и с Майк Сакстън, директор операции и финанси на Clean Air Fund.

От срещите стана ясно, че за да се подобри въздухът в града, Столична община трябва да продължи с усилията си в посока за налагане и разширяване на нискоемисионната зона, не само в центъра. В тази зона достъпът на превозни средства, които не отговарят на определени екологични показатели, е ограничен, а също така се забранява употребата на твърди горива за битово отопление. Подобряването и електрифицирането на обществения транспорт, както и подобряване на свързаността, е от голямо значение за намаляването на ползването на автомобили, които са основен замърсител на въздуха. Трябва да се работи върху точността на измерването на замърсяването от официалните и станции, но също така и върху и методологията, за да може данните – официални или граждански – да се ползват за вземане на бързи решения и предприемане на адекватни мерки от страна на общината.

Подобряването на качеството на въздуха в Лондон е следствие на предприемане на смели, често непопулярни решения, които са свързани с установяване на точни правила на нискоемисионните зони, налагане на бързи и ефективни глоби, подновяване на публичния автопарк и насърчаване на отказ от лични стари автомобили. Постоянната и навременна комуникация с гражданите е от ключово значение за приемането и спазването на рестриктивните мерки, които трябва да са комбинирани със съответните стимули.

Местната власт в Лондон е въвела нискоемисионни зона в целия град с редица ограничения за движение на моторни превозни средства в зависимост от вредните емисии, които отделят, както и в зависимост от това дали става въпрос за лекотоварни или тежкотоварни автомобили. Едно от условията за успеха за въвеждане на нискоемисионната зона е схемата за бракуване на автомобили, които не отговарят на изискванията за движение в нискоемисионната зона. Одобрените кандидати получават заплащане, ако бракуват автомобила си, или получават годишни карти за използване на градския транспорт.

От огромно значение за приемането на ограничителните мерките за чист въздух е разговорът с гражданите на Лондон. Акцентира се върху влиянието на мръсния въздух върху здравето, особено на децата, и се въвежда нова култура на предвижване с градски транспорт или с малко замърсяващи превозни средства. Ако има данни за прекомерно замърсяване на въздуха, се задействат редица мерки: жителите се предупреждават по възможност да не излизат, препоръчва се използване на градски транспорт вместо коли, затварят се улици пред училища.

Лондон цели до средата на века половината столица да бъде зелена – около града се изгражда зелен ринг, който да бъде естествена бариера срещу замърсяването. Освен това се поставя цел всеки гражданин да има зелено пространство на максимум 10 минути пеша. Изчислява се рискът от климатични промени, от наводнения или силно затопляне. Отчита се фактът, че най-засегнати от мръсния въздух са най-бедните граждани, които имат нужда от подкрепа, за да променят начина си на живот, затова се създава карта на уязвимостта като се вземат предвид приходите на хората, здравословното и социалното им състояние.

“Всички искат да живеят в чист град, но подобряването на качеството на въздуха е свързано с промяна на начина ни на живот, – коментира Надежда Бобчева, заместник-кмет по “Зелена система, екология и земеползване”. – Това, което трябва да прави Столична община, е да създаде алтернатива чрез по-добър публичен транспорт, чрез безплатна подмяна на замърсяващите отоплителни уреди с екологични такива, чрез увеличаване на зелените пространства и намаляване на "калните точки". Поемаме ангажимент за бърза и навременна комуникация с гражданите, защото проблемът с чистия въздух може да се реши само, ако имаме тяхната подкрепа и активно включване”.

За постигане на целите за чист въздух и оптимизиран транспорт една от основните предпоставки е правилното събиране и боравенето с коректни данни. Транспортната система в Лондон има дигитален близнак, който дава възможност за проследяване на инциденти и необичайни събития във всяка транспортна точка. Според Иван Гойчев, заместник-кмет по “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”, “трябва да се предоставят достъпни и лесни за ползване системи и приложения, решаващи непосредствените проблеми на гражданите. За да се случи това обаче, в центъра на всичко е наличието на качествени градски данни и свободният достъп до тях”. Опитът в Лондон показва, че когато градските данни са предоставени на обществото, бизнесът и гражданите са започнали да ги ползват, да планират и да се съобразяват с нуждите за развитие на града. Така нуждата от изрично регулиране на градската среда е намаляла значително, защото в момента данните са ясни, достъпни и служат за ориентир.

“Ключът към постигане на истински резултати за хората, така че качеството на живот осезаемо да се подобри, е политическата смелост да се вземат често непопулярни решения. Наше задължение е да осигурим политическа подкрепа и да действаме сега” – коментира Борис Бонев, председател на най-голямата група общински съветници от “Продължаваме Промяната – Демократична България (Спаси София)”.

19.03.2024