УНИЦЕФ България разкрива Ресурсен център за популяризиране на модела „Зона ЗаКрила“ за подкрепа на деца и семейства, пострадали от насилие

„10 пъти увеличихме броя на социалните услуги в София. В момента имаме над 100 специализирани услуги, насочени към уязвими групи и хора в риск, които управляваме заедно с нашите партньори. И тук е ключът – партньорството, това е капацитет, изграждан с години." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на представянето на дейността на модела „Зона ЗаКрила“. Около половината от социални услуги са делегирани на неправителствени организации от сектора. „Имам невероятен екип, който работи от години, и заедно с нашите партньори създаваме модели за управелние, – допълни още столичният кмет Фандъкова и припомни, че преди 7 – 8 години е  разкрита първата услуга за жени, пострадали от насилие, заедно с „Асоциация Анимус". – С УНИЦЕФ работим отдавна, защото това е организацията със световен авторитет, за  която винаги се сещаме, когато става дума за грижа за децата и за развитието на децата. Така се роди и нашето партньорство с УНИЦЕФ и „Асоциация Анимус" и общата ни работа в детския център за подкрепа и застъпничество „Зона ЗаКрила“ в София.

На територията на Столичната община  функционират 5 кризисни центъра, осигуряващи социални услуги за деца и жени, претърпели насилие, с общ капацитет 220 места, както и Център за обществена подкрепа. По инициатива на председателя на СОС Георги Георгиев, който е юрист и преподавател в Софийския университет, разкрихме Правна клиника, която работи отново с „Асоциация Анимус“ и се финансира от общината " – допълни още Фандъкова.   

„Зона ЗаКрила“ е единственото място в България за цялостна защита и подкрепа на деца, пострадали или свидетели на насилие, и техните родители. Моделът е иновативен за страната и създаден с подкрепата на УНИЦЕФ в партньорство с правителството, Общините София, Шумен и Монтана и Институт за социални дейности и практики (ИСДП) и Фондация "Асоциация Анимус". От създаването си през 2016 г. досега трите пилотни центъра в София, Шумен и Монтана са подкрепили  над 3 200 деца и родители. Това стана ясно на среща с журналисти в Центъра в София, по време на която бяха споделени и резултатите от независимата външна оценка на модела и услугите, които предоставят трите центъра.
Оценката показва, че услугите са подходящи, ефективни и високо ценени от децата, техните родители и специалистите от системата за закрила на детето, образованието, правоприлагащите органи и правосъдието. 100% от децата съобщават, че центровете за закрила и подкрепа са помогнали за положителни промени в живота им, а 93,3% от родителите споделят, че собственият им живот също се е подобрил в резултат на работата със специалистите от "Зона ЗаКрила“.  Децата споделят, че в резултат на подкрепата се чувстват по-спокойни и по-уверени, способни са да се възстановят от травмата и да преодолеят депресията и негативните чувства на срам и вина. Те са подобрили взаимодействието си с връстниците и учителите в училище и са подобрили академичните си постижения в училище.

От 1 април 2023 г. Столичната община пое финансирането на Детския център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ в София. Това обявиха на срещата представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн и кметът на София Йорданка Фандъкова. В него се разкрива и специализиран ресурсен център, който ще работи за популяризиране на модела и разпространението му в още три нови области в страната.

Целта е да бъдат подпомогнати с директна подкрепа още поне 450 деца и семейства, да бъдат обучени поне 150 специалисти, които ще могат да окажат допълнителна и по-качествена подкрепа на още 1 800 деца в риск и техните родители.

„Насилието над деца не е изолиран феномен, то съществува навсякъде – във всяка държава, общество и социална група. На всеки 5 минути някъде по света умира дете вследствие на упражнено над него насилие.  Мисията на „Зона ЗаКрила“ е децата, пострадали или в риск от насилие в България да имат отново крила, без да носят тежките последствия от травмата или да се чувстват заплашени от нова агресия. В последните няколко години Столичната община подкрепя УНИЦЕФ и партньорите ни в тази мисия под различна форма и сме изключително радостни и благодарни, че това сътрудничество доведе до стратегическо обединяване на силите ни в справянето с този феномен в дългосрочен план“ – заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Основните услуги, които се предоставят на децата и родителите в центровете „Зона ЗаКрила“, са кризисна интервенция при нужда от спешна реакция; социална, психологическа и терапевтична подкрепа, насочени към преодоляване на травмата и последиците от насилието; съдействие за медицинско освидетелстване и достъп до нужните здравни грижи; правна помощ, както и подкрепа за щадящо изслушване в „Синя стая“ с цел избягване на  допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване като се защитят неговите права и най-добър интерес и в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай.
Работи се както с деца и родители, които вече са пострадали, така и с такива, които са в опасност или са извършили различни прояви. Екипът е на разположение денонощно за реакция по всички видове насилие. Като част от работата по превенция центровете работят с различни общности, детски градини и училища, за да подобрят разбирането за различните видове насилие, последиците от него и как то може ефективно да бъде предотвратено. Екипите работят в сътрудничество с отделите за Закрила на детето, образователната система, Полиция, Прокуратура и Съд, улеснявайки усилията на всички институции около детето да бъдат в негов най-добър интерес.