Със заповед на Столичната община е прекратено провеждането на Луковмарш

Заповедта е издадена след като от СДВР е получено уведомление до кмета на Столичната община, че в района на НДК се събират представители на организатора и техни привърженици с цел провеждане на заявено мероприятие – възпоменателно траурно  шествие в памет на генерал Луков, което не е съгласувано от Столичната община. В уведомлението е посочено, че шествието ще доведе до нарушаване на обществения ред. Съгласно издадената заповед провеждането на мероприятието се прекратява, а СДВР трябва да предприемат необходимите действия съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите за осигуряване на обществения ред. 

Столична община издаде писмо, с което съгласува само възпоменателна церемония със събиране на място на ул. „Тракия“ № 1. Съгласувателното писмо е обжалвано пред Административен съд – София-град и върнато като нищожно.

17.02.2024