Съобщение за удължаване до 01.11.2023 г. (включително) на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за ДОД ("Плуване") в ДГ № 90 "Веса Паспалеева", район "Надежда"​​​​​​​​​​​​​​

Съобщение

Относно: Удължаване срока на обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 90 "Веса Паспалеева", район "Надежда"

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, се удължава срокът за подаване на документи до 16:00 ч. на 01.11.2023 г. (включително) за допълнителна образователна дейност "Плуване".

26.10.2023