Общо 10 954 деца са приети на първо класиране в общинските детски градини и ясли в София

 

Днес, 12 май, се проведе първото класиране за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата. Класирането се състоя под граждански контрол.

Общо 10 954 деца са приети днес на първо класиране в общинските детски градини и ясли.

За прием в градински групи (деца от 3- до 6-годишна възраст), бяха обявени 7987 места. Кандидатстващите деца са 11060, от тях 2327 посещават и към момента детска градина, но желаят да бъдат преместени. След извършеното класиране остават 2024 свободни места, за децата от 3 до 6 години.

За яслените групи, в самостоятелните детски ясли и детски градини, са обявени 5681 места. На първо класиране са приети 4991 деца и остават 690 свободни места.

Родителите трябва да запишат децата си на място, в съответното детско заведение/училище, за подготвителните групи, до 16 часа на 26 май 2023 година.

Второто класиране ще се състои на 26 май 2023 година, като родителите ще могат да правят кандидатури до 17:00 часа, на същата дата.

Третото класиране ще се проведе на 9 юни 2023 година.

През годината, в резултат на строителство на нови сгради на детски градини, бяха разкрити нови 806 места и в тях вече е направен прием.

В момента се изграждат 21 нови сгради на детски градини, от които 15 ще бъдат завършени до края на годината и ще бъдат разкрити около 2000 нови места. 

12.05.2023