Столична община ще подпомага инициативи срещу кибертормоза

"Столична община ще подкрепя и подпомага инициативи срещу кибертормоза над деца." Това потвърди заместник-кметът Иван Гойчев по време на Втория международен форум „Заедно в борбата срещу кибертормоза над деца“, организиран от Българска академия за сигурност. Патрон на форума е вицепремиерът и външен министър Мария Габриел.

„Учениците прекарват много време в градския транспорт. Родителите им също го използват редовно. Ако правим кампании, посветени на кибертормоза, те ще виждат клиповете и това ще им даде добра възможност да ги обсъждат“ – каза Гойчев. Според него клиповете от подобни кампании могат да се излъчват още в музеи и в библиотеки.

„Трябва да имаме сериозен фокус в това да екипираме децата как да се държат във виртуалната среда, за да минимизират рисковете, които съществуват в нея. Това става само с говорене. Но говорене, които включва и децата, защото иначе усилията ни ще бъдат напразни“ – добави Гойчев.

Проучване на Държавната агенция за закрила на детето сочи, че Програма „Киберзащитници“ е успяла да намали кибертормоза над деца в България през 2023 г. със 7,1%. Така той пада под 52% и за първи път в България процентът на пострадалите деца в киберпространството е под средния в страните членки на ЕС (около 52%).

Столичната община вече участва в два проекта на УНИЦЕФ България, които са в защита на децата – „Училище без насилие“ и „Превенция на кибертормоза в училище“. Целта и на двете инициативи е да се създадат програми за превенция и справяне с насилието и тормоза в училищата.

 

01.03.2024