Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад-г“ в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица”

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 6 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад-г“ в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица”.


Заповед № СОА23-РД40-12/17.01.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-13/17.01.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-14/17.01.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-15/17.01.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-16/17.01.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-17/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

19.01.2023