Столичната община публикува информация за плащанията си през февруари


През миналия месец Столичната община публикува за първи път информация за всички разплащания, които е направила през януари. Столичната община е извършила плащания през февруари 2024 г. в размер на 60,4 млн. лв. и е заредила лимити за финансиране на разплащания на разходи на районните администрации 106.2 млн. лв. и към второстепенни и третостепенни разпоредители на средства – 22,7 млн. лв. Детайли за разплащанията на общината и заредените лимити в машинно четим формат можете да  намерите тук.

В перото “Заплати и осигуровки”, изплатени през февруари, се включват и заплатите и осигуровките на 61 общински съветници за период от 3 месеца.
Сумата за транспорт е в пъти по-висока от тази през януари, защото включва и плащания по линия на субсидията от държавата за два месеца – януари и февруари.

Държим на прозрачността, защото това са парите на всички нас – софиянци, а общината само ги управлява.

Този месец публикуваме и информация за всички заредени лимити за разплащания на разходи към районните администрации и към всички второстепенни и третостепенни разпоредители на средства – дирекции и предприятия под управлението на Столична община.

По този начин искаме да насърчим районните администрации и общинските дружества, чийто принципал е Столичния общински съвет, също да предприемат стъпки за информиране на гражданите за какво се разходват парите на София. Гражданите на София заслужават да знаят.


​​​​Финансиране за разплащане на разходи на райони и второ- и третостепенни разпоредители на средства за февруари 2024 г.
Извършени плащания от Столична община през февруари 2024 г.