Столичната община обявява 9 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Витоша”, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Ул. „Пирин“ в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „България“, район „Витоша“


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 9 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Витоша”, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Ул. „Пирин“ в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „България“, район „Витоша“.


Заповед № СОА23-РД40-2/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-3/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-4/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-5/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-6/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-7/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-8/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-9/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-10/17.01.2023 г. на кмета на Столична община

25.01.2023