Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“ – поетапно”

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“ – поетапно”, както следва:

    Заповед № СОА23-РД40-112 от 28.07.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-113 от 28.07.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-114 от 28.07.2023 г. на кмета на Столичната община

08.08.2023