Столична община обявява 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Реконструкция на ул. „Флора“ от ул. „Костенски водопад голям“ до ул. „Луи Айер“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Реконструкция на ул. „Флора“ от ул. „Костенски водопад голям“ до ул. „Луи Айер“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

    Заповед № СОА23-РД40-154/06.10.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-155/06.10.2023 г. на кмета на Столичната община

12.10.2023