Столичната община обявява конкурс за коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки

Столичната община, направление „Зелена система, екология и земеползване“, обявява конкурс за „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“. Конкурсът е продължение от кампанията на Столична община по поставяне на кошчета за разделно събиране в училищата и детските градини. Конкурсът цели да въведе учениците в системата за рециклиране и да стимулира тяхното съзнание в опазването на околната среда.

Условията за участие в конкурса са: всеки участник (клас или училище) да украси коледно дръвче с рециклирани материали или играчки, изработени от самите ученици. Снимките следва да се изпратят на ел. адрес obrazovanie_so@abv.bg от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г. в имейл, който да съдържа име на училище, клас, снимка на дръвчето и телефон за контакт.

Първите трима победители ще бъдат избрани от жури и ще получат награди.

Победителите ще бъдат обявени на 05.01.2023 г.

 

12.12.2022