Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-92/15.06.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-63/11.04.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни мрежи по улици в м. „Витоша-Вец Симеоново“, район "Лозенец"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-92/15.06.2023 г. на кмета на Столична община, издадена на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС, за изменение на Заповед № СОА23-РД40-63/11.04.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот – частна собственост във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни мрежи по улици в м. „Витоша-Вец Симеоново“, район „Лозенец“ – поетапно отчуждаване на карето в обхват: ул. „Братя Чакрин“ – от ул. „Проф. В. Арнаудов“; (о.т.443 а) до о.т.345 на ул. „Константин Петканов“, през о.т.57 (кръстовище на ул. „Г. Райчев“, ул. „К. Петканов“ и ул. „Асен Разцветников“ – към ул. „Симеоновско шосе“ о.т.727), по ул. „Асен Разцветников“ (о.т.57 до о.т.45 а), по ул. „Ангел Каралийчев“ (о.т.45 а до о.т.398), новопроектирана улица (прилежаща в източна посока на кв. 126) от о.т.398 до о.т.622 (кръстовище с ул. „Васил Арнаудов“) и по ул. „В. Арнаудов“ до ул. „Братя Чакрин“, заедно с продължението на ул. „Асен Разцветников“ от о.т.57а през о.т.45а до връзката с ул. „Йордан Стубел“ и продължението на ул. „Константин Петканов“ от ул. „В. Арнаудов“ до о.т.537 (кръстовище с ул. „Йордан Радичков“) включително прилежащите улици”.

Заповед № СОА23-РД40-92/15.06.2023 г. на кмета на Столична община

20.06.2023