Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-116/11.08.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-114/28.07.2023 за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“ – поетапно”

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-116/11.08.2023 г. на кмета на Столична община, за изменение на Заповед № СОА23-РД40-114/28.07.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот, издадена на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“ – поетапно”.

Заповед № СОА23-РД40-116/11.08.2023 г. на кмета на Столична община

 

17.08.2023