Столична община обявява Заповед СОА23-РД40-90/15.06.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-61/31.03.2023 г. за отчуждаване и Заповед № СОА23-РД40-91/15.06.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-55/31.03.2023 г., за обект:„Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т.518 до о.т.535 до о.т.539а в северно локално платно на СОП-южна дъга“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед СОА23-РД40-90/15.06.2023 г. на кмета на Столична община, издадена на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС, за изменение на Заповед № СОА23-РД40-61/31.03.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, както и Заповед № СОА23-РД40-91/15.06.2023 г. на кмета на Столична община, издадена на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС за изменение на Заповед № СОА23-РД40-55/31.03.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект: „Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т.518 до о.т.535 до о.т.539а в северно локално платно на СОП-южна дъга“.

Заповед № СОА23-РД40-90/15.05.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-91/15.05.2023 г. на кмета на Столична община

20.06.2023