Столична община (СО) обявява 13 заповеди на кмета на СО - отчуждаване на ПИ за обект: „Отчуждително производство на ул. "А. Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" северно до безименна улица, обслужваща кв.116, кв.116А, кв.119А-119Б, м. Витоша ВЕЦ Симеоново, на север продължението ѝ по безим. ул. до ул. "Проф. С. Ваклинов",относно кв.102А,кв.103,кв.109,кв.110,кв.116, м.ВитошаВЕЦСимеоново

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 13 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), издадени на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждително производство на ул. "Алберт Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" на север до безименна улица, обслужваща кв. 116, кв. 116А, кв. 119А, кв. 119Б, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", както и продължението ѝ по безименна улица на север до ул. "Проф. Станчо Ваклинов", обслужваща кв. 102А, кв. 103, кв. 109, кв. 110, кв. 116, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново".


Заповед № СОА23-РД40-186/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-187/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-189/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-190/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-191/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-192/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-193/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-194/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-195/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-197/21.12.2023 г.​​​​​​​
Заповед № СОА23-РД40-199/21.12.2023 г.
Заповед № СОА23-РД40-201/21.12.2023 г.
​​​​​​​
Заповед № СОА23-РД40-202/21.12.2023 г.

08.01.2024