Столична община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-151/05.10.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-116/11.08.2023 г., с която е изменена заповед № СОА23-РД40-114/28.07.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“ – поетапно“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-151/05.10.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-116/11.08.2023 г. на кмета на СО, с която е изменена Заповед № СОА23-РД40-114/28.07.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, издадена на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“ – поетапно”.


Заповед № СОА23-РД40-151/05.10.2023 г.

12.10.2023