Столичната община ще приема проектни предложения за раздели „Лятна програма“ и „Открити сцени“

От 20 март до 10 април 2024 г. Столичната община ще приема проектни предложения за раздели „Лятна програма“ и „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа“ в Календара на културните събития за 2024 г.
Програмата „Календар на културните събития на Столичната община за 2024 г.“ обхваща фестивали, прояви, чествания, инициативи и събития, които се реализират на територията и с безвъзмездната финансова и/или логистична подкрепа на Столичната община. Те трябва да допринасят за изпълнение на визията, приоритетите и целите на Стратегията „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г. Предимство за включване в Календара на културните събития за 2024 г. имат събития и инициативи, които предвиждат дейности за разширяване и включване на публиките – по-специално на детска и младежка аудитория и участници, както и които предлагат условия за изява, насърчение и развитие на млади творци. Събитията трябва да предвиждат прояви с висока артистична и художествена стойност, които формират културния облик и идентичност на града.

От 20 март до 10 април 2024 г., включително, организаторите на събития в областта на културата могат да кандидатстват с проектни предложения за раздели „Лятна програма“ и „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа“.
„Лятна програма“ включва събития, които се провеждат през юни, юли, август и септември 2024 г. в паркове, градски градини, площади, летни сцени на Столичната община и други открити пространства, със свободен достъп за публиката.
В раздел „Лятна програма" могат да кандидатстват юридически лица за финансиране на събитията им и/или за логистична подкрепа и общински културни институти за логистична подкрепа.

Локациите за провеждане на събитията в раздела са Лятната естрада в "Борисовата градина", Парк „Заимов“, Южен парк – трета част (до езерото), площад „Бански” – пред Регионалния исторически музей – София, Северен парк, градина „Свети Седмочисленици” и площад „Св. Неделя”. Кандидатстващите могат да изберат и друга локация, като предоставят потвърдително писмо от районната администрация за провеждане на събитието на открито на общински площи.
Реализацията на събитията в раздела „Открити сцени - логистична и/или финансова подкрепа" е от 1 май до 31 октомври 2024 г. Сцените следва да осигуряват възможност за реализиране на разнообразни инициативи в сферата на изкуствата и културата, без ограничения на жанровете: дебюти, литературни четения, иновативни събития, представяне на книги, концерти, танцови спектакли, лятно кино, театър, изложби, образователни събития, екологични инициативи, ателиета за деца, благотворителни събития и др.
Кандидатстващите организации трябва да разполагат с успешен опит в реализирането на събития на открито и с опит за успешно изготвяне и провеждане на културна програма, да са пряко ангажирани с цялостната художествена, организационна и финансова реализация на сцената. Следва да предоставят квота за безвъзмездно ползване на сцената от Столичната община.

Подробна информация за условията за кандидатстване в двата раздела и необходимите документи ще намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

20.03.2024