Столичната община ще изгради дебютна сцена за млади творци в „Хиподрума“

Дом на културата  „Красно село“ планира да изгради дебютна сцена в кв. „Хиподрума“.  Културното пространство ще се простира на 100 кв. м и ще служи за интерактивен образователен център и сцена за млади дебютиращи творци като им даде възможност за изява пред публика. Зоната ще се ползва безвъзмездно от младите артисти. Откритите сцени на София са търсени от столичните артисти и изключително посещавани от столичани през лятото.

За реализацията на инициативата  Столичната община ще кандидатства за финансиране по проект на Програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, мярка М01 „Подобряване на обществените места в населените места“.  Предложението е на зам.-кмета в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“  Яна Генова и по европейски въпроси и зам.-кмета в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Никола Барбутов.

08.03.2024