Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

 

По предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова Столичната община ще разкрие две нови социални услуги за уязвими групи.
Новата социална услуга „Център за обществена подкрепа“ ще предоставя защитено пространство за  деца, жертви на насилие и техните семейства. Новата социална услуга е с капацитет 80 места и ще започне да функционира като делегирана от държавата дейност от 01.12. 2022 година.
За децата ще се грижи мултидисциплинарен екип, в който се включват всички ангажирани институции по конкретните случаи. На децата и техните семейства ще се предлага  медицинска консултация и експертиза чрез договорено партньорство с правоспособни съдебни лекари и други специалисти, специализирани програми за психологическо консултиране и социално придружаване и застъпничество. В рамките на услугата ще се осигурява юридическо консултиране и представителство.
Столичната община заедно с Фондация "Асоциация Анимус", Института за социални дейности и практики (ИСДП) и с подкрепата на  УНИЦЕФ реализира проект „Зона ЗаКрила“ за подкрепа на деца, претърпели насилие или свидетели на насилие. С новата социална услуга „Център за обществена подкрепа“ ще се гарантира  устойчивост на дейностите по проекта и продължаване на подкрепата за уязвимите групи.
Столичната община  ще разкрие като делегирана от държавата дейност нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с  приоритет – лица със зависимости. Социалната услуга ще  предоставя дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други. Чрез създаване на "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол" ще се създаде иновативен подход и възможност за осигуряване на защитена среда за тази целева група с цел преодоляване на социалната изолация чрез придобиване на знания и формиране на умения и навици за предпазване от заболявания и превенция.
Данните от административната статистика на Агенцията за социално подпомагане (АСП) показват, че услуги от типа „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, предоставяни на територията на София, са търсени от потребителите.

 

 

 

 

21.11.2022