Проект за бюджет 2024 година

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 25.01.2024 г. (четвъртък) на публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.01.2024 г. (четвъртък) в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 18:00 часа.

Проектът за бюджет на Столичната община за 2024 г. се публикува на интернет страницата на Столичната община на 17.01.2024 г.

Становища, предложения, коментари и въпроси по Проекта за бюджет за 2024 г. могат да се изпратят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg в срок до 2 дни преди публичното обсъждане.


Проект на бюджет на Столична община за 2024 година

Проектобюджет за 2024 г. – Приходи на Столична община (Приложение № 1)

Проектобюджет за 2024 г. – Разходи по сборния бюджет на Столична община (Приложение № 2)

Проектобюджет за 2024 г. – Капиталова програма


​​​​​

Рекордни инвестиции в София
Столичната община за пръв път публикува предварително пълната версия на бюджета


Столичната община публикува за обществено обсъждане Проект за бюджет за 2024 г. в размер на 2 576 202 377 лв. От общата сума на Проектобюджета  1 114 939 780 лв. са държавно делегирани средства. Столичната община може да пренасочва и да решава къде да инвестира средствата, които са за местна дейност. В допълнение, в Държавния бюджет са предвидени 100 млн. лв. за инвестиции в цяла София, 50 млн. от които са за проекти на районните администрации. По този начин средствата, които ще се инвестират в София през 2024 г., ще са на рекордно високи стойности.

“За пръв път преди внасянето на столичния бюджет за обществено обсъждане се публикува пълната му версия, защото искаме да се проведе пълноценно дискусия с конкретика, в която всички заинтересовани страни да имат цялата информация, за да могат да предлагат съдържателни промени. Поехме ангажимент за пълна прозрачност в управлението на столицата и ще продължим да изпълняваме обещанието си. Фокус на инвестициите в града ще бъдат строителството и ремонтите на детски градини и училища, доизграждане на основни пътни артерии и вътрешноквартални улици, озеленяване, проектиране и изграждане на многоетажни паркинги. Даваме приоритет на дейности в областта на културата и спорта. Заделихме 5,3 млн. лева за граждански бюджет, чиито приоритети ще определят софиянци” – каза Васил Терзиев, кметът на София.

Приоритетите в Бюджета са планирани на база задълбочено проучване, направено от настоящия ръководен екип на Столичната община през 2023 г. за качеството на живот в София. Данните от него показват кои са важните теми за хората на София и прави първа стъпка към качественото подобряване на условията за живот и развитие в столицата.

Основни акценти в Бюджет 2024:
●    594,676,366 лева за инвестиции в строителство на нови и ремонти на детски градини и училища, инфраструктура и вътрешноквартални улици и подобряване на условията в болници и ДКЦ;
●    Без повишаване на данъци, но с повишаване на събираемостта;
●    Повече възможности за активно участие на гражданите в управлението. 5,3 млн. лв. ще разпределят гражданите на София по приоритетни за тях проекти;
●    10% повече за по-зелена София;
●    50% повече за Програма “Култура”;
●    Дигитализация на услугите на Общината и стимулиране на  иновативни проекти.

Капиталова програма

Капиталовата програма е на стойност 594,676,366 лева, от които 458,784,866 собствени средства, като целта е тя да бъде реализирана в пълнота. Към тези инвестиции се добавят финансираните от държавния бюджет 109 проекта на стойност 100 млн. лв.

Средствата от европейски оперативни програми в тазгодишния бюджет са на ниски нива и възлизат на 112,434,200 лв., което е в следствие на края на програмния период. Столичната община ще развива капацитета и проектната готовност на столицата, за да може по-активно да участва в осигуряването на инвестиции за града.

Инвестициите в Бюджет 2024 в София са насочени към транспортната инфраструктура и се поставя силен фокус върху училища и детски градини и дигитализация.

Фокус на пътната инфраструктурна програма са доизграждане на основни пътни артерии и навлизане в кварталите с изграждане на вътрешноквартални улици. Инвестициите в Капиталовата програма са за подобряване на градската среда и условия за живот, повишаване на безопасността на движение. Осигуряване на достъпна среда и достъп до услуги. Приоритетно средствата ще бъдат вложени за подобряване на транспортната свързаност и инфраструктурата. Фокусът е свързаността на северните райони и подобряване на тротоарната инфраструктура. В публикуваната Капиталова програма може да намерите пълен списък с планираните проекти за 2024 г.

София насърчава иновативни идеи за града
В Проектобюджета за 2024 г. са предвидени 500 000 лв. за директно стимулиране и подкрепа за иновативни технологични компании. Това допълнително ще доведе до превръщането на Общината в предпочитан клиент на иновативните идеи за подобряването на услугите на града.

Рекорден бюджет за транспорт и транспортна инфраструктура
Приоритети в транспортната инфраструктура са доизграждане на основни пътни артерии от кръговорадиалната улична мрежа, реализация на проекти за вътрешноквартални улици, навлизане в кварталите с инвестиции в инфраструктурата, проектиране и изграждане на многоетажни паркинги. Парите за дейностите по "Транспорт" са рекордно големи тази година – компенсации от страна на СО в размер на 132 млн. лв. и компенсации съгласно Наредба на МС от 07.07.2015 в размер на 89 млн. лв. Предстои представянето на Проекта на икономическата рамка за транспорт за 2024 г., в която ще е заложено и 15% увеличение на възнагражденията за транспортните работници.

Дигитализация за работеща администрация и бързи услуги за граждани
Време е София да влезе в 21. век и затова акцент в Бюджета за 2024 е дигиталната трансформация. Всички услуги за граждани и бизнес трябва да бъдат достъпни и онлайн, информационната сигурност на СО и районните администрации ще бъде повишена, както и ще се оптимизират и дигитализират вътрешните процеси.

Увеличен бюджет за култура и повече спортни дейности
В Бюджета са заложени повече средства за Програма “Култура”, които за 2024 г. възлизат на  2,250,000 лв. Увеличението спрямо 2023 г. е в размер на 750,000 лв. и се предоставя в изпълнение на политиката на общината за подктрепа на дейностите в областта на културата.
Увеличени са и средствата за спортните клубове, както и тези за провеждане на районни спортни първенства за деца и младежи, с цел да се възроди добрата практика за провеждането на районни спортни първенства и турнири за деца и младежи. В развитието и популяризирането на масов спорт виждаме един от ключовете за по-здрави жители на София. Ще изграждаме и модернизираме спортни площадки в районите.

Истински граждански бюджети по райони – софиянци решават къде да инвестират 5.3 млн. лв.
Жителите на  Столичната община пряко ще могат да разпределят 5.3 млн. лв. за подобряване на условията в кварталите и решаване на проблемите в тях. В гражданския бюджет са предвидени 200 000 лв. за всеки район, както и 500 000 лв. за цяла София, за които гражданите ще решават как да бъдат инвестирани – в подобряване на междублокови пространства, зелени площи, детски площадки или организирането на общностни културни събития и други, които софиянци оценяват за важни за тях. Ако програмата за граждански проект се окаже успешна, средствата за нея в Бюджета за 2025 г. ще бъдат увеличени значително.

“Разчитаме на развитието на активно гражданско общество, което в диалог с нас да работи за решаването на проблемите, с които всички ние се сблъскваме” – каза кметът на София.

Пълна прозрачност и проследимост на разходите
В следващите месеци ще се създаде специално място на сайта на общината, в което всеки ще може да види как и за какво се харчат парите на София по достъпен и разбираем начин.
Процесът по публично обсъждане трябва да бъде на базата на цялата информация, за да бъде максимално полезен и ефективен за всички. Публикуван е Проектът на бюджет и Капиталовата програма в машинночетим формат в тяхната цялост, както и Проект на доклад, в който е описано в детайли как се формира Бюджета за 2024 г.
Следвайки тази линия, Столична община организира общественото обсъждане в удобен за гражданите час – 18 ч. на 25 януари, в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където да чуем и обсъдим всички идеи, които гражданите и всички заинтересовани страни имат за подобряване на Бюджета.

 

18.01.2024