Столичната община започна премахването на три незаконни постройки край яз. "Искър"

"Днес започна принудителното премахване на трите незаконни постройки край брега на язовир „Искър“, които са на територията на Държавното ловно стопанство „Искър“ (Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград)." Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Премахването на сградите се извършва, след като петчленен състав на Върховния административен съд потвърди издадените от главния архитект на София Здравко Здравков заповеди за премахване на незаконни постройки. Изтекъл е и срокът, в който собственикът е имал възможност доброволно и за своя сметка да премахне обектите.

Припомняме, че със заповеди на главния архитект на София от 2021 г. и 2022 г. е разпоредено на "Био майнинг" АД – София и на Югозападно държавно предприятие да премахнат незаконните постройки. Това са стоманобетонови монолитни сгради, изградени без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
През 2023 г. ВАС разпореди премахването на обектите, представляващи три постройки, изпълнени през 2020 г. от "Био майнинг" АД в имот, публична държавна собственост – Югозпадното държавното ловно стопанство.
Възможността за доброволно премахване от страна на собственика не е изпълнена и затова Столичната община предприе действия за принудително изпълнение и премахване.

Дейностите по събарянето се извършват от Общинско дружество. Общината ще търси възстановяване на вложените в дейностите публични средства по съдебен път.

Ще бъдем безкомпромисни към незаконното строителство. Затова е важно участието на всички институции. В нашата работа показваме нулева толерантност към нарушенията на закона, още повече, когато това се случва на метри от язовир „Искър“.

Видео