Столичната община е подала 198 броя предложения за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в София

"Столичната община е подала към Структурата на наблюдение при МРРБ 198 броя предложения за инвестиции за енергийно обновяване на сгради или блок-секции на обща стойност 283 070 777 лв." –  това каза зам.-кметът Ирина Савина. Предстои оценка и одобрение от структурата за наблюдение и докладване.   
Финансирането се осигурява от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В процеса на кандидатстване Столичната община разкри Център за енергийна ефективност с цел да подпомогне собствениците на обекти при подготовката на документите. Кандидатсването се осъществяваше в районните администрации, които  изпълняват функции по административно и финансово управление на процеса, както и при отчитането  пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).  

От днес стартира вторият етап от процедурата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. При втория етап сдруженията ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране в размер на 80%  от необходимата сума. Документите отново ще се подават в районните администрации.

02.06.2023