Столичен стартъп помага на детски градини да намалят разходите си за електричество

Стартираща компания „Елка.бг“, която е една от първите, получили „Зелена карта“ на "Инвест София", помага на детски градини да намалят разходите си за електроенергия. Пилотен проект е реализиран в няколко детски градини. От стартиращата компания сравняват обективно всички оферти и условия по договори на търговци на ток, за да предложат най-изгодно решение за доставки на електроенергия за бизнеса. "Вярвам, че заедно можем да направим една изключително сложна и важна тема по-разбираема за всички потребители" –  каза Кремена Стоянова, основател на стартъпа.

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова и със съдействието на "Инвест София" компанията стартира пилотния проект, насочен към столичните детски градини. „Част от подкрепата, която оказваме на бизнеса, е точно в това – да го свързваме с потенциални партньори. Още по-важното в случая е, че услугите на „Елка.бг“ могат да помогнат за по-ефективното разходване на обществени средства“ – заяви изпълнителният директор на "Инвест София" д-р Мария Христова.

Началото на проекта бе дадено в район „Люлин“ с подкрепата на кмета Милко Младенов. Ръководства на детските градини предоставиха за анализ на екипа на „Елка.бг“ данни за сметките, които плащат за електроенергия.

След преглед на параметрите и условията по договорите за доставка на електроенергия екипът на „Елка.бг“ е предложил конкурентни варианти, които водят до реално намаление на сметките. На този етап от пилотния проект три детски градини са се възползвали от услугите на стартъпа и са сключили нови, по-изгодни договори за доставка на електроенергия. Предстои съвместната дейност на Столичната община, "Инвест София" и „Елка.бг“ да продължи сред общинските институции в различни райони на столицата.

„Визията на "Инвест София" за подкрепа на стартиращите компании е осигуряването на реални възможности за работа, а не грантово подпомагане. По този начин стартъпите могат да обогатят портфолиото си със сътрудничество със Столична община, което в бъдеще да им помогне в привличането на бизнес клиенти“ – подчерта д-р Христова.

„Зелена карта“ на "Инвест София" е инициатива, която стартира през 2022 г. и е насочена към инвеститорите в столицата. Основната цел е да се оказва подпомагане за самостоятелно административно обслужване на територията на Столична община на инвеститори, които са сертифицирани по Закона за поощряване на вложенията, и на такива, които не са, но отговарят на изискванията. Специален акцент е подкрепата за стартъпи, за които не са предвидени общи насърчителни мерки в нормативната уредба. С издаването на „Зелена карта “ на стартиращи компании те застават наравно със стратегическите инвеститори в София.

 

01.02.2023