Столичният инспекторат извърши над 600 проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на околната среда

От началото на март на територията на Столичната община екипите на Столичния инспекторат са извършили 549 проверки на обекти, на които се извършват строителни дейности. Проверяващите са съставили 121 акта за установени нарушения, от които 63 на физически лица и 58 на строителни фирми. Нарушенията са за липса на плътна строителна ограда, излизане от строителната площадка със замърсена ходова част на тежкотоварната техника, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоари без разрешение, липса на оросителна техника при разрушителни дейности и др.

В районите „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Надежда“, „Триадица“, „Сердика“, „Подуяне“, „Панчарево“ и „Слатина“ са установени едни от най-честите нарушения.

За месец март Столичният инспекторат извърши над 50 проверки на обекти като автосервизи, пунктове за смяна на гуми, складове и цехове по сигнали за начина на отопление, за имоти с нерегламентирано горене на отпадъци и др.

Проверките са част от ежедневната контролна дейност на екипите и основната им цел е да се провери спазват ли се изискванията за чистота и недопускане на замърсяване на околната среда и въздуха.

03.04.2024