Кметът Терзиев обсъди сътрудничеството между общината и Софийския ученически съвет в работата за младите хора на София

Столичната община ще си сътрудничи в работата си за младите хора с организацията Софийски ученически съвет (СУС). Това обсъдиха днес на първа работна среща кметът на София Васил Терзиев и представителите на Съвета Леонардо Ленци – председател, Константин Димитров – главен секретар и Тиана Дончева, ръководител на инициативи, информираност и кампании.

Учениците запознаха кмета на София с целите и приоритетите на организацията, която развива дейност на местно ниво в 131 столични училища.
Кметът Васил Терзиев благодари на младите хора за инициативността и посочи, че диалогът с тях е много важен в работата на общината, в намирането на „пресечната точка, с която да си бъдем полезни за проектите, които ще реализираме“.
Васил Терзиев предложи да има сътрудничество при обсъждането на идеи за училището, училищната среда и района около тях. Такива проекти са облагородяването на училищните дворове и тяхното поддържане в бъдеще.

Младежите искат да участват при взимането на решения, касаещи училището, да подпомагат работата, свързана с въпросите на учебното заведение. „Как без мнението на учениците директорът ще знае какво желаят учениците и как те се чувстват в училище?“ – казаха младите хора. Затова те провеждат и проучване за нагласите за младежкото самоуправление.
Сред проблемите, които срещат гимназистите е кариерното ориентиране. Съветът е организирал „Академия“ в три столични училища, на която са поканили представители на различни професии.
Софийският ученически съвет търси съдействие от Столична община за отбелязване на 10 години от дейността на организацията.

Кметът Терзиев увери младите хора, че сътрудничеството с тях е важно и съвместната работа ще продължи.
Столичната община има програми за развитие на младежките дейности и спорт. Такава е например Програмата "Младежки дейности", която включва събития, форуми, кампании и инициативи. Други програми са: „София – град на младите и активните“, „Академия за ВИЗИОНЕРИ“.
Столичната община планира повече средства в бюджета си над 176 млн. лева за подобряване на условията, в които учат и спортуват децата на София. По проект с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост е планирано да започне изграждане на Младежки център в София, който ще предоставя разнообразни дейности и цялостни услуги в помощ на личностното и професионално развитие на младежите в града.
В Проекта за бюджет за 2024 г. са увеличени средствата за спортните клубове, както и тези за провеждане на районни спортни първенства за деца и младежи.

22.03.2024