Споделено зелено пространство и класна стая на открито са създадени в двора на 20. училище „Тодор Минков“

"В двора на 20. Основно училище „Тодор Минков“ в София изградихме споделено зелено пространство (климатичен хъб) и зелена класна стая. Това е проект за озеленяване, който допринася за подобряване на микроклимата в училището. Целта на този пилотен проект е подобряване на средата за учениците и учителите в училището, както и за образование във връзка с опазването на чистотата на въздуха и борбата с климатичните промени.

По този модел предвиждаме да изградим и озеленени пространства в други столични училища." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на озелененото пространство в 20. училище.

Проектът се реализира по идея на заместник-кмета по екология Десислава Билева и е изпълнен заедно с район „Триадица“ и училището.

По цялото протежение на оградата на училището са засадени растения, в двора също има нови дървета, храсти и цветя.

По думите на кмета Фандъкова "подобряване на чистотата на въздуха е наш основен приоритет, който заложихме във всички изпълнявани дейности. Приехме Програма с над 100 мерки за подобряване качеството на въздуха. През последните 4 години София изпълнява нормите за средногодишна концентрация на ФПЧ, а на половината от станциите постигаме нормите на денонощните замърсявания.

С изпълнението на проекти за озеленяване в детски градини и училища залагаме на възпитанието и образованието на децата от ранна детска възраст, в отношение към природата. Това ще допринесе за устойчивост в промяната на града ни, – посочи също кметът на София. – В 20. училище инвестирахме сериозни средства за неговото разширение, с което учениците в 20. училище преминаха на едносменен режим на работа. Обновихме тоалетните по Програмата „София избира“ – допълни също столичният кмет.

Подготвя се и проект за климатичен хъб в двора на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“.

Кметът на „Триадица“ Димитър Божилов посочи, че ще се реализира и втори етап в двора на 20. училище. Това е допълнително озеленяване в пространствота при спортните площадки. Той каза, че това място преди е било само асфалт и децата са го избягвали, особено в топлите месеци, сега е зелено, прохладно и приятно. Директорът на 20. ОУ Галина Тимова каза, че децата са много щастливи, а грижата към градинката се прави с голямо желание от екипа на училището.

Кметът Фандъкова поздрави деца от I до IV клас в цяла София с успешното завършване и им пожела прекрасна ваканция с много безгрижни игри, книги и забавления.