Решение № 922 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичния общински съвет за промяна на Решение № 11 по Протокол №7 от 14.02.2000 г. в частта, касаеща именуването на улица на територията на район "Банкя"

С Решение № 922 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичния общински съвет се изменя Решение № 11 по Протокол № 7 от 14.02.2000 г. в частта, касаеща именуването на улица от о.т.1 до о.т.44, минаваща между кв. 10, 2, 16 и 7 (І. т. 3), като вместо ул. „Астра” бъде именувана ул. „Цар Симеон“.

05.12.2022