Решение № 776 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за поправка на техническа грешка в Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на СОС при именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на Район „Панчарево“ - Столична община


С Решение № 776 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет се поправя техническа грешка в Решение № 588 от 29.06.2023 г. в изписването на идентификатора на безименната улица, като вместо ПИ с идентификатор 44063.6221.5111, се чете ПИ с идентификатор 44063.6221.4804.
Като именува безименна улица на територията на с. Лозен, Район „Панчарево“ - Столична община, както следва:
- Безименна улица, представляваща ПИ с идентификатор  44063.6221.4804, с името „ИКОНОМ ЦАНКО ТОТЕВ“.

07.08.2023