Решение № 775 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Герман на територията на Район „Панчарево“ - Столична община


С Решение № 775 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици в с. Герман на територията на Район „Панчарево“ - Столична община, както следва:

  • Безименна улица, отразена с идентификатори 14831.6540.106, 14831.6507.5083 и 14831.6540.107 по КККР на с. Герман с името „ПЕОВА СТРЪН“;
  • Безименна улица, отразена с идентификатор 14831.6507.5194 по КККР на с. Герман с името „ВОДЕНИЧИЩЕ“;
  • Безименна улица, отразена с идентификатор 14831.6507.5192 по КККР на с. Герман с името „ТОМОВА САЯ“;
  • Безименна улица, отразена с идентификатор 14831.6506.5134, с. Герман с името „РАЗДОЛЦИ“;
  • Безименна улица, отразена с идентификатор 14831.6506.5115 по КККР на с. Герман с името „РАЗСЪМВАНЕ“.
07.08.2023