Решение № 774 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ - Столична община с името „Калугерово ливаде“


С Решение № 774 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица на територията на с. Бистрица, Район „Панчарево“ - Столична община, отразена с ПИ с идентификатор 04234.6937.356 по КККР на с. Бистрица, Район „Панчарево“, Столична община, с името „Калугерово ливаде“.

07.08.2023