Решение № 773 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Мърчаево, Район “Витоша” с името „Ирина Чмихова“

С Решение № 773 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, започваща от О.Т. 605, през О.Т. 614, О.Т. 613, О.Т. 612, ОТ. 800, О.Т. 801 до О.Т. 615 и от О.Т. 610 през О.Т. 611 до О.Т. 615 от действащия регулационен план на м. „Шипето“, с. Мърчаево, Столична община - Район „Витоша“, с името „Ирина Чмихова“.

07.08.2023