Решение № 772 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на Район “Витоша” с името „Речен парк“

С Решение № 772 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува жилищен комплекс (от над 350 къщи), находящ се в ПИ с идентификатор 68134.2043.4230, УПИ ХIV-4230, 4231, кв. 32А, в м. „Симеоново - север“, кв. Симеоново, Столична община - Район „Витоша“, с името „Речен парк“.

07.08.2023