Решение № 69 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Надежда” - Столична община с името „Стоян Омарчевски“


С Решение № 69 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, започваща от осова точка /О.Т.10 през О.Т.12, О.Т.13, О.Т.14, О.Т.141, О.Т.30, О.Т.28 до О.Т.136 по плана за регулация на местност „ж.к. Свобода“, Район „Надежда“ - Столична община, с името „Стоян Омарчевски“.

03.02.2023