Решение № 662 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в Столична община - Район „Връбница” с името „Ново начало“

С Решение № 662 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица на територията на Столична община - Район „Връбница”, по действащия план за регулация, започваща от ОТ 37Г през ОТ 37Д, ОТ 37Е до ОТ 37К, по плана на м. „кв. Обеля” с името „Ново начало“.

20.07.2023