Решение № 661 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс на територията на СО - Район “Витоша” с името „Синева“

С Решение № 661 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува жилищен комплекс в м. „Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район „Витоша“, а именно:

Жилищен комплекс в ПИ с идентификатор 68134.2045.483, представляващ „Селище от затворен тип с еднофамилни жилищни сгради и многофамилна жилищна сграда“, с предвидено застрояване на повече от 28 еднофамилни сгради и многофамилна жилищна сграда с ПИ с идентификатор 68134.2045.3102, всичките находящи се в ПИ с идентификатор 68134.2045.483, стар номер УПИ ХVIII-474, 483, кв.5, по плана на м. „Малинова долина-обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район „Витоша“, с името „Синева“.

20.07.2023