Решение № 660 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на неименувана улица в Район „Лозенец“ - Столична община с името улица „Борис Карадимчев“

С Решение № 660 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува улица - от ул. “Димитър Бояджиев“ до ул. „Филип Кутев“, от О.Т.112 - О.Т.111 - О.Т.109 - О.Т.108 - О.Т.119б - О.Т.119а - О.Т.125а - О.Т.125 - О.Т.15б, разположена между кв.3, кв.5, кв.9 и кв.10 на м. „НПЗ Хладилника Витоша“, с името „Борис Карадимчев“.

20.07.2023