Решение № 61 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находища се в м. „Студентски град“, Район „Студентски“ с името „проф. д-р Веселин Борисов“


С Решение № 61 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица обхват на уличната регулация от О.Т.466 през О.Т.463, О.Т.439, О.Т.39Г, О.Т.441 до О.Т.404 по плана на м. „Студентски град“, между кв.178 и кв.144А с името „Проф. д-р Веселин Борисов“.

03.02.2023