Решение № 60 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Студентски град“, Район „Студентски“ с името „Ванча Дончева“


С Решение № 60 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица с обхват на уличната регулация от О.Т.521 през О.Т.522, О.Т.524 до О.Т.525 по плана на м. „Студентски град“, част от която е отразена като поземлен имот с идентификатор 68134.1605.4616 в КККР с името „Ванча Дойчева“.

03.02.2023