Решение № 59 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район “Витоша”, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“ на името на Въло Радев


С Решение № 59 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, започваща от О.Т.726, продължаваща през О.Т.724, О.Т.723, О.Т.722, О.Т.721, О.Т.721А, О.Т.720А, О.Т.720Б, О.Т.720В, О.Т.720Г, О.Т.719, О.Т.718, О.Т.717, О.Т.716, О.Т.715Б, О.Т.715А, О.Т.714 , О.Т.713 до О.Т.712 от действащия регулационен план на м. „Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Столична община - Район „Витоша“, гр. София с името „Въло Радев“.

03.02.2023