Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с.Лозен на територията на Район „Панчарево“ с името „Иконом Цанко Тотев“

С Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица в с. Лозен на територията на Район „Панчарево“, представляваща ПИ с идентификатор 44062.6221.5111, с името „Иконом Цанко Тотев“.


 С Решение № 776 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет се поправя техническа грешка в Решение № 588 от 29.06.2023 г. в изписването на идентификатора на безименната улица, като вместо ПИ с идентификатор 44063.6221.5111, се чете ПИ с идентификатор 44063.6221.4804.
Като именува безименна улица на територията на с. Лозен, Район „Панчарево“ - Столична община, както следва:
- Безименна улица, представляваща ПИ с идентификатор  44063.6221.4804, с името „ИКОНОМ ЦАНКО ТОТЕВ“.

10.07.2023