Решение № 587 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна алея - улица на територията на жилищен комплекс „Яворов“, Район „Средец“ - Столична община на името на проф. арх. Васил Вълчанов

С Решение № 587 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна алея - улица от ОТ 91, през ОТ 94, ОТ 95, ОТ 96, ОТ 97, ОТ 98 до ОТ 99, по плана на местност „Трета извънградска част“ на територията на жилищен комплекс „Яворов“, Район „Средец“ - Столична община на името на професор архитект Васил Вълчанов.

10.07.2023