Решение № 511 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ с името „Бистрица терасите 2“

С Решение № 511 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет се именува жилищен комплекс на територията на с. Бистрица, Район „Панчарево“ - Столична община, находящ се в ПИ с идентификатори 04234.6939.583, 04234.6939.619, 04234.6939.618, 04234.6939.584, 04234.6939.585, 04234.6939.577 и 04234.6939.581 по КККР на с. Бистрица, Район „Панчарево“ - СО, с името „БИСТРИЦА ТЕРАСИТЕ 2“.

26.06.2023