Решение № 510 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър с името „Малки дол“


С Решение № 510 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, отразена като поземлен имот с идентификатор 00357.5352.133 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, Столична община -Район „Нови Искър” с името „Малки дол“.

23.06.2023